Odporności warzyw

Gatunek Choroba Skrót Organizm Nazwa
łacińska
Rasa typ Stopień
odporności
Cukinia Mozaika ogórka
Mączniak Prawdziwy
Mozaika arbuza
Mozaika cukini
CMV
Px (Sf)
WMV
ZYMV
Wirus
Grzyb
Wirus
Wirus
Cucumber Mosaic Virus
Podosphaeria xanthii
Watermelon Mosaic Virus
Zuicchini Yellow Mosaic Virus
IR
IR
IR
IR
Melon Mączniak Prawdziwy Px (Sf) Grzyb Podosphaeria xanthii 1,2,5 IR
Ogórek Mozaika ogórka
Żółta mozaika ogórka
Mączniak prawdziwy
Parch dyniowatych
Antraknoza dyniowatych
CMV
CVYV
Px (Sf)
Ccu
Cca
Wirus
Wirus
Grzyb
Grzyb
Grzyb
Cucumber Mosaic Virus
Cucumber Vein Yellowing Virus
Podosphaeria xanthii
Cladosporium Cucumerinum
Corynespora cassiicola
IR
IR
IR
HR
HR
Papryka Tobamowirus mozaiki tytoniu
Tobamowirus mozaiki tytoniu
Wirus brunatnej plamistości
Pękanie
Stip
Tm2
Tm3
TSWV
Cr
St
Wirus
Wirus
Wirus
abiotyczne
abiotyczne
Pepper Mild Mottle Virus
Pepper Mild Mottle Virus
Tomatro Spotted Wilt Virus
Cracking
Stip
PO, P1, P1.2
PO, P1, P1.2.3
HR
HR
IR
T
T
Pomidor Bakteryjna plamistość
Fuzarium szyjki korzeniowej
Fusarium
Brunatna Plamistość
Mączniak Prawdziwy
Nicienie


Korkowatość
Wirus mozaiki tytoniu
Wirus Brunatnej plamistości
Wirus żółtej karłowatości
Verticilioza
Sucha zgnilizna pomidora
Blotch
Pękanie
Pst
For
Fol
Ff
Oi
Ma
Mi
Mj
Pl
ToMV
TSWV
TYLCV
V
BER
Bl
Cr
Bakteria
Grzyb
Grzyb
Grzyb
Grzyb
Nicienie


Grzyb
Wirus
Wirus
Wirus
Grzyb
abiotyczne
abiotyczne
abiotyczne
Pseudomonas syringae pv. Tom.
Fusarium o. f.sp.radicis-licopersici
Fusarium o.f.sp.lycopersici
Fulvia fulva
Ooidium
Meloidogyne: arenaria
incognita
javaniaca
Phyronochaeta licopersici
Tomato Mosaic Virus
Tomato Spotted Wilt Virus
Tomato Yellow Leaf Curl Virus
Verticilium alboatrum, V. Dahliae
Blossom End Rot
Blothing
Cracking0, 1
1,2,3,4,5

0,1,2,1-2
HR
HR
HR
HR
IR
HR/IR


IR
HR
IR
IR
HR
T
T
T
Sałata Wirus mozaiki sałaty
Mączniak rzekomy
Mszyca porzeczkowo-sałatowa
LMV
Bl
No / Nr
Wirus
Grzyb
szkodnik

Rasy od 1-28
IR
HR
HR
Fasolka szparagowa Mozaika fasoli
Antraknoza fasoli
BCMV
CL
Wirus
Grzyb

Colletotrichum L.
HR
HR

Legenda:
HR - wysoka odporność
IR - średnia odporność
T - tolerancja

Pobierz plik PDF - tabela odporności warzyw.