Regulamin sklepu internetowego sklep.marasik.com.pl

Właścicielem i administratorem sklepu internetowego www.sklep.marasik.com.pl jest firma:

TOMA SEEDS Tomasz Marasik

ul. Długa 26, Rybna 32-061
NIP: 944 105 38 69
REGON: 357135976

Adres do korespondencji - jw.

Telefon/fax: +48 12 280 43 66
Tel. kom. : +48 605 41 88 66
E-mail: t.marasik@marasik.com.pl

Numer konta do płatności w sklepie internetowym:
KBS O/Liszki 23 8591 0007 0210 0410 7458 0001 (PLN).


§ 1. Zasady sprzedaży

 1. Zamówienia są przyjmowane 24h na dobę przez sklep internetowy www.sklep.marasik.com.pl (dalej – Sklep). Zamówienia są realizowane od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 16. Natomiast zamówienia złożone po godzinie 16 lub w weekendy i święta są realizowane następnego dnia roboczego. Zakup w Sklepie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych kartami płatniczymi i bankowym poleceniem zapłaty w systemie DotPay oraz za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sklepu.
 3. Przyjęcie zamówienia będzie potwierdzone drogą elektroniczną, poprzez wysłanie e-maila na adres podany w zamówieniu.
 4. Aktualny status zamówienia można sprawdzić po zalogowaniu się na swoim profilu w Sklepie.
 5. Przy pierwszym zamówieniu towaru warto się zarejestrować w naszym Sklepie, dzięki czemu można także obserwować status realizacji zamówienia. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka.
 6. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza zamówienia wraz z danymi teleadresowymi i poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którymi będzie można potwierdzić złożone zamówienie.
 7. Wysyłka zamówionego towaru następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności. W przypadku odbioru osobistego możliwe jest wcześniejsze opłacenie należności za pośrednictwem strony Sklepu lub płatność gotówką lub kartą w momencie odbioru.§ 2. Zasady płatności i realizacji zamówienia

 1. Realizację zamówienia rozpoczynamy w momencie złożenia zamówienia.
 2. Do każdego zamówienia Klient dostaje fakturę paragonową. Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 3. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 4. Dostawy realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej (list polecony, paczka) oraz firmy kurierskiej. Cena przesyłki jest zależna od wagi. Cena przesyłki jest widoczna w trakcie składania zamówienia.
 5. Obowiązującą formą płatności w naszym sklepie jest: płatność za pośrednictwem systemu DotPay (przy użyciu AKCEPTOWANEJ W TYM SYSTEMIE karty płatniczej lub bankowego polecenia zapłaty) lub usługa “za pobraniem”.
 6. W przypadku płatności przelewem pieniądze należy wpłacać na konto firmy:
  KBS O/Liszki nr 23 8591 0007 0210 0410 7458 0001
 7. Adres Firmy: TOMA SEEDS, Tomasz Marasik, ul. Długa 26, Rybna 32-061.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania lub wycofywania towarów do/z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Zamówienie jest realizowane według cen obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających całkowity lub czasowy brak możliwości realizacji zamówienia, firma zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o wstrzymaniu zamówienia Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe lub zamówień, które wzbudzają wątpliwości.
 10. Sklep wystawia fakturę paragonową na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę należy poprawnie wypełnić dane sklepu-firmy wraz z numerem NIP.
 11. W przypadku nie potwierdzenia zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie na przesłany link zamówienie po 24h automatycznie jest anulowane.
 12. W przypadku wyboru opcji płatność przelewem należność musi być uregulowana do 7 dni roboczych. Liczy się data wpływu środków na konto. W innym wypadku Sklep może odstąpić od realizacji zamówienia poprzez jego anulowanie.
 13. Termin realizacji zamówienia liczy się od momentu aktywowania przez Sklep potwierdzenia zamówienia i wynosi zazwyczaj 1-2 dni robocze.
 14. Zakończenie procedury realizacji zamówienia następuje w chwili nadania przesyłki na Poczcie lub do firmy kurierskiej. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług realizowanych przez przewoźnika.§ 3. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art.33, art.34 ust.2 i art.35. Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną zawierającą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu według wzoru zaproponowanego przez przedsiębiorcę (wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku do regulaminu), lub jakimkolwiek innym wzorze formularza lub pisząc treść oświadczenia z podpisem i podstawowymi danymi na kartce papieru.
 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia pocztą, kurierem lub drogą elektroniczną przed jego upływem na adres Sklepu lub pocztą elektroniczną na adres - t.marasik@marasik.com.pl.
 5. Sklep ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem sklepu umowę uważa się za nieważną.
 7. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 8. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z pominięciem kosztów dostarczenia rzeczy.
 9. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
 11. W przypadku gdy Konsument odstąpi od umowy Sklep nie zwraca Konsumentowi poniesionych przez niego kosztów zwrotu rzeczy do Sklepu oraz innych dodatkowych kosztów.
 12. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sklepowi niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.§ 4. Reklamacje i zwroty

 1. Klient może zrezygnować z zakupionego towaru - odstąpić od umowy - w ciągu 14 dni od jego odebrania odsyłając go do Sklepu bez podania przyczyny, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy towar nie był używany i nie został w żaden sposób zniszczony czy uszkodzony. Wszystkie zwracane nasiona oraz inne nasze produkty, muszą być zwracane w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu.
 2. Do zwracanego towaru musi być dołączony dowód zakupu czyli faktura paragonowa oraz numer konta bankowego na który mają zostać odesłane pieniądze.
 3. Koszt odesłania towaru ponosi Klient.
 4. Zwrot pieniędzy nastąpi przelewem na konto Klienta lub (na żądanie) przekazem pocztowym przy czym koszt przekazu pieniędzy ponosi Klient. Koszty te zostaną potrącone z kwoty zamówienia.
 5. Klient może reklamować wadliwy towar przesyłając dokładny opis reklamacji na adres Sklepu. Reklamacje produktowe rozpatrywane są w ciągu 14 dni od nadesłania zgłoszenia lub poinformowaniu przez Klienta o zaistniałej reklamacji. Klient zostanie dokładnie poinformowany o dalszym przebiegu reklamacji. Podstawą reklamacji jest paragon lub faktura. W przypadku reklamacji jakościowych, podstawą oprócz paragonu czy faktury jest opakowanie z załączonym opisem przebiegu zabiegów agrotechnicznych.
 6. Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres: t.marasik@marasik.com.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Sklepu.
 7. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przez dwa lata od daty zakupu zgodnie z art.556 kodeksu cywilnego.
 8. Informujemy, że nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem na koszt Sklepu.
 9. W uzasadnionych przypadkach towar zostaje wymieniony na nowy.§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres e-mail: t.marasik@marasik.com.pl.
 2. Z chwilą zamówienia i wpisania swoich danych Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez TOMA SEEDS Tomasz Marasik, ul. Długa 26, Rybna 32-061, NIP 944-105-38-69 w celu realizacji złożonego zamówienia. Podanie danych osobowych oraz zapisanie się w bazie Klientów jest dobrowolne. Klient ma prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania przez profil Klienta w Sklepie i/lub poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny z firmą TOMA SEEDS Tomasz Marasik, ul. Długa 26, Rybna 32-061.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.Załączniki – formularze do pobrania:

Reklamacja

Odstąpienie od umowy